The Future City

.

Team FIT is een multidsciplinair groep die geselecteerd is voor de ontwerpstudie Stad van de Toekomst. De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.

Onze studie is getiteld ´Fit for the Future´ en focust op de slimme, gezonde en (klimaat)adaptieve stad, met een nadruk op sport en actief bewegen. Studielocatie is de oostrand van Utrecht in het jaar 2040.

Het project loopt gedurende 2018 en zal worden afgerond met een publicatie in 2019.

Hieronder een aantal van onze belangrijkste aanbevelingen om te komen tot inclusieve, toekomstbestendige steden:

1. Zet de gezondheid van de stedeling centraal. Een fysiek en mentaal gezonde bevolking is randvoorwaarde voor een succesvolle, inclusieve en welvarende stad.
2. Ontwerp het stedelijk landschap: verbind stad en landschap beter met elkaar. Maak van de stadsrand een hybride zone waar de transformatieopgave van stad en landschap aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
3. Zet in op emissievrije gebieden en koppel de mobiliteitstransitie aan gezondheid door ruimte te maken voor gezonde mobiliteit in de breedste zin: wandelen, rennen, klimmen, kruipen, hinkelen, fietsen, steppen, skaten, skeeleren etc.
4. Stimuleer de transitie van traditioneel agrarisch landgebruik en gesloten sportverenigingen naar een open en toegankelijk landschap dat ruimte biedt voor sport, spel, zorg, recreatie, klimaatadaptie en biodiversiteit.
5. Ontwerp een nieuw beleidsinstrumentarium dat adaptiviteit in ruimtegebruik en schaalvergroting van de transitieopgaves mogelijk maakt.
6. Vorm nieuwe coalities en voorkom verkokering. Neem daarbij de ruimte om eerder genomen keuzes te heroverwegen (o.a. verbreding A27) en zet ontwerpend onderzoek in als continue vorm beleid.

 

Project: research | Client: BNA onderzoek | Team: in collaboration with BASTA urbanism, Pinar Balat studio, Sensor team, Buro Teekamp, Mulierinstituut, Karres+Brands  | Year: 2018 – 2019